Kiwa gekeurd verwijst naar producten, systemen of diensten die zijn beoordeeld, getest en gecertificeerd door Kiwa, een internationale certificeringsorganisatie die actief is in verschillende sectoren. Kiwa gekeurde producten, processen of diensten voldoen aan specifieke kwaliteitsnormen. Veiligheidsnormen en regelgeving. In dit artikel zullen we uitleggen wat Kiwa keuring inhoudt. Hoe het proces werkt en waarom het belangrijk is.

Achtergrond van Kiwa:

Ten eerste Kiwa is een wereldwijd opererende certificeringsorganisatie die zich richt op het testen, inspecteren, certificeren en beoordelen van producten, systemen, processen en diensten in verschillende sectoren. Het bedrijf heeft zijn oorsprong in Nederland en is opgericht in 1948. Sindsdien heeft Kiwa zich uitgebreid en heeft het kantoren en laboratoria over de hele wereld. Het hoofddoel van Kiwa is het waarborgen van kwaliteit, veiligheid. Duurzaamheid en betrouwbaarheid in diverse industrieën.

Het Kiwa-keurmerk:

denk aan Het Kiwa keurmerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wanneer een product, proces of dienst het Kiwa keurmerk draagt. Geeft dit aan dat het aan strenge eisen voldoet en is beoordeeld door onafhankelijke experts. Het Kiwa keurmerk wordt vaak gebruikt als een waardevolle marketingtool, omdat het aantoont dat het betreffende product, proces of dienst aan hoge normen voldoet.

Het Kiwa-certificeringsproces:

Het proces van Kiwa gekeurd omvat verschillende stappen, en het kan variëren afhankelijk van het type product, systeem of dienst dat wordt beoordeeld. Over het algemeen omvat het certificeringsproces de volgende stappen:

 1. Aanvraag: Het proces begint met een aanvraag van de organisatie of het bedrijf dat de certificering zoekt. Deze aanvraag bevat informatie over het product, proces of de dienst en de gewenste certificering.
 2. Beoordeling: Kiwa experts voeren een grondige beoordeling uit om te bepalen of het product, proces of de dienst aan de vereiste normen voldoet. Dit kan onder meer laboratoriumtests, inspecties en documentatiebeoordelingen omvatten.
 3. Audit: In sommige gevallen kan Kiwa een audit uitvoeren op de locatie van de organisatie om te controleren of de processen en systemen voldoen aan de normen.
 4. Certificering: Als het product, proces of de dienst voldoet aan de normen en vereisten, wordt het gecertificeerd en ontvangt het het Kiwa gekeurd kenmerk. Dit bevestigt dat het aan de vastgestelde normen voldoet.
 5. Surveillance: Na certificering voert Kiwa regelmatige controles uit om ervoor te zorgen dat de gecertificeerde producten, processen of diensten blijven voldoen aan de normen.

Belang van Kiwa-certificering:

ten tweede Kiwa gekeurd is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Kwaliteit en veiligheid: Kiwa gekeurde producten, processen en diensten voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Dit draagt bij aan de bescherming van consumenten en het verminderen van risico’s.
 2. Compliance met regelgeving: Kiwa certificering helpt organisaties te voldoen aan nationale en internationale regelgeving en normen die van toepassing zijn op hun sector.
 3. Betrouwbaarheid en vertrouwen: Het Kiwa keurmerk bouwt vertrouwen op bij klanten en stakeholders, omdat het aangeeft dat een product, proces of dienst aan strenge normen voldoet en onafhankelijk is beoordeeld.
 4. Competitief voordeel: Het Kiwa-keurmerk kan een concurrentievoordeel bieden, omdat het aantoont dat een product of dienst van hoge kwaliteit is.
 5. Duurzaamheid: Kiwa beoordeelt niet alleen de kwaliteit, maar ook de duurzaamheid van producten en processen, waardoor organisaties kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst.
Toepassingsgebieden van Kiwa-certificering:

Kiwa-certificering is van toepassing in verschillende sectoren, waaronder:

 1. Bouw en constructie: Kiwa certificeert bouwmaterialen. Constructiesystemen en duurzaam bouwen.
 2. Voedsel en drinken: Kiwa-certificering wordt gebruikt om de veiligheid en kwaliteit van voedingsmiddelen en dranken te waarborgen.
 3. Energie en milieubeheer: Kiwa beoordeelt processen en systemen op het gebied van energie-efficiëntie en milieubeheer.
 4. Gezondheidszorg: Kiwa certificeert medische hulpmiddelen, gezondheidszorgprocessen en kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg.
 5. Gas, water en elektriciteit: Kiwa beoordeelt de veiligheid en kwaliteit van gas-, water- en elektriciteitssystemen.
 6. Transport en mobiliteit: Kiwa-certificering wordt toegepast op voertuigen. Brandstoffen en mobiliteitssystemen.
 7. Landbouw en voeding: Kiwa beoordeelt landbouwproducten, voedselkwaliteit en voedselveiligheid.