Ariston Velis reset en diagnose

Als er een storing wordt gedetecteerd in de controller van de Ariston Velis zullen alle leds gelijktijdig oplichten. Diagnose funktie: De diagnose funktie is aan te zetten door de aan / uit knop (A) gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. De leds geven nu de status van de storing aan. Indien je de storing hebt gelezen […]

Aanpassen service menu Ecoway

In sommige gevallen kan het handig zijn de parameters van de boiler aan te passen. Wij raden aan hier alleen wijzigingen in aan te brengen indien echt nodig. Dit kan in het service menu. – Bij wijzigen parameters zal de ECO instellingen gewist worden. Deze moeten dus opnieuw worden geprogrammeerd. Code Omschrijving Range Basis instelling […]

De waterdruk lijkt afgenomen te zijn

De boiler maakt gebruik van de waterdruk van de waterleiding. Deze kan er dus nooit voor zorgen dat de druk minder is dan voorheen. Wel kan de inlaatcombinatie verstopt zitten. Deze kunt je eenvoudig zelf loshalen en schoonmaken om het probleem op te lossen. Let er ook op dat je de juiste buizen en slangen […]

Het water wordt niet warm

Het water wordt niet warm? Controleer goed of de stroom is ingeschakeld en de elektrische boiler op de juiste stand staat. Ook controleren of er geen lucht in de elektrische boiler zit. Anders de boiler ontluchten. Bij een digitale boiler kan het soms zijn dat je de stroom er even af moet halen en er […]

Foutmelding ER02 bij ECOWAY boiler

Indien je een ER02 foutmelding krijgt op een Lemet Ecoway boiler is dit eenvoudig te verhelpen door de parameter F4 uit te zetten. Deze functie is standaard ingesteld maar is enkel voor landen zoals Polen, Hongarije e.d. waar de waterdruk vaak wegvalt. In Nederland is dit een onhandige meting en komt de melding een enkele keer […]

Resetten ECO+ mode Ecoway

Indien u de ECO+ mode heeft geactiveerd en u kunt de temperatuur niet aanpassen op de gewenste stand dan moet de ECO+ mode eerst worden ge-reset, resetten gaat als volgt: Zet de controller in ECO mode Druk op de PROG knop en houdt deze ingedrukt voor 3-5 seconden De display geeft nu aan ”RST’ De […]