Het water wordt niet warm

Categorie: Storing

Controleer goed of de stroom is ingeschakeld en de boiler op de juiste stand staat. Ook controleren of er geen lucht in de boiler zit. Anders de boiler ontluchten.

Bij een digitale boiler kan het soms zijn dat je de stroom er even af moet halen en er weer op moet zetten of je hem moet resetten. In 99% van de gevallen is het probleem dan opgelost.

Mocht het water dan nog niet worden opgewarmd dan onderstaande stappen doorlopen.

  1. Zet de boiler dan in de hoogste stand
  2. controleer of het lampje van “opwarmen” brand
  3. Als het om een analoge boiler gaat controleer dan of de draaiknop wel goed om het kunststof onderdeel zit van het verwarmingselement. Hiervoor moet je de kap loshalen. Zet het draaiknopje op de thermostaat eventueel met de hand op de hoogste stand en kijk of hij nu wel opwarmt
  4. Als het om een digitale boiler gaat kijk dan of de juiste lampjes branden
  5. Meet op de thermostaat (op beide schuifjes) of er spanning op staat op het moment dat de boiler opwarmt en het lampje brand. Als er spanning op staat en het water niet verwarmd wordt is het element defect en moet dus worden vervangen. Anders is de thermostaat of bij digitale boilers de display defect. In het laatste geval de display dus vervangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *