Inlaatcombinatie-Overdrukventiel (7)

Waterleidingnetwerk:

De waterdruk in Nederland is in de straat gemiddeld 2,6 bar. In een huis komt in de meeste gevallen water binnen met een waterdruk van 2,6 bar.

De waterdruk in een huis kan nooit overal 2,6 bar zijn. Zo zal in een woning met meerdere verdiepingen op de hoger gelegen verdiepingen de waterdruk afgenomen zijn. Daarnaast kan de waterdruk schommelen per verdieping. Dit bijvoorbeeld als je op de beneden verdieping veel water verbruikt. De waterdruk op de bovenste verdieping zal dan afnemen logischerwijs.

De boiler:

Iedere boiler heeft een maximale werkdruk aangegeven in bar of Mpa. Dit is de druk die opgebouwd wordt in de boiler. (dus niet de druk aan de ingaande kant van de waterleiding).

Iedere boiler moet volgens de Europese normen een hoge druk aankunnen gedurende een korte periode. Een boiler die een langdurige periode een werkdruk (druk in de boiler) heeft kan defect raken. Daarom mag de inlaatcombinatie / het overdrukventiel NOOIT hoger zijn dan het door de fabrikant opgegeven werkdruk. Als je op een boiler met een maximale werkdruk van 6 bar, een 8 bar inlaatcombinatie zet zal deze gaan lekken en inwendig veel kalk produceren. In de inlaatcombinatie zit een terugslagklep die ervoor zorgt dat het water niet terug kan lopen in het waterleidingnetwerk. Daarnaast is deze voorzien van een ontluchting waar stoom of druppels uit kunnen lopen als de druk in de ketel te hoog is.

Drukregelaar (drukreduceerventiel):

Dit is niet een inlaatcombinatie maar een apparaat wat de druk regelt. Zo kan deze zo ingesteld worden dat de druk achter het ventiel deze niet hoger wordt dan 3 bar. Ideaal dus als er in het gebouw drukverschillen kunnen optreden. Deze voorkomt veel schade aan uw boiler maar ook aan de wasmachine, afwasmachine, kranen e.d.

Flatgebouwen:

Vaak zitten er in flatgebouwen op de benedenverdieping een pomp (hydrofoor) die ervoor zorgt dat ook de bovenste verdieping nog waterdruk heeft. De waterdruk op de onderste verdieping kan dus zomaar 7 bar zijn terwijl de bovenste verdieping 2 bar waterdruk heeft. Ook kan dit sterk afwijken per moment als er water wordt verbruikt. Je kunt je voorstellen dat als er op de laagste verdieping veel water wordt verbruikt de bovenste verdieping geen waterdruk meer heeft.

Dit kan slecht zijn voor een boiler omdat de ingaande druk hoger is dan de door de fabrikant opgegeven ingaande waterdruk maar ook omdat de bovenste verdiepingen te weinig waterdruk krijgen. Dit met kortsluiting (door droogstaande elementen) of lekkage (door te hoge druk) tot gevolg.

Gelukkig is dit eenvoudig op te lossen met drukregelaars die de druk in iedere woning of verdieping regelt.

Een drukregelaar zorgt voor een ideale druk in de waterleidingen, zie ook bijgevoegde Watts informatie link hoe deze geplaatst dienen te worden:

https://drive.google.com/file/d/1iae6DmyjZ2jEylNAKEdYY0nZhwnkH1tn/view?usp=sharing

Op de illustratie hieronder ziet u hoe de inlaatcombinatie en drukreduceerventiel geplaatst moet worden;

Ja, dat kan kloppen.

Er komen pas druppels uit het overdrukventiel als er een grote druk in de ketel ontstaat. Zo raakt hij zijn druk kwijt.

Als er dus geen grote druk in de ketel is zal hij dus ook niet druppelen. Het wel of niet druppelen is mede afhankelijk van de ingestelde water temperatuur, druk van het waterleidingnet en eventuele schommelingen in waterdruk die ontstaan door bijvoorbeeld lange leidingen of onregelmatige afname van water in het leidingnetwerk.

Concreet: Er is niets aan de hand als het ventiel van de boiler niet druppelt. Houdt er wel rekening mee dat er een moment kan komen dat er wel druppels uit het ventiel komen. Plaats daarom altijd een afvoer op het ventiel !

Ja, dat klopt.

De installateur zou hier een slangetje aan hebben moeten zetten zodat het water in een afvoer terecht komt. Indien de druk in het vat hoog wordt moet hij zijn druk kwijt kunnen. De afgekoelde stoom zal als druppel uit het overdrukventiel komen om ervoor te zorgen dat de ketel niet scheurt. Plaats dus altijd een overdrukventiel aan de ingang van uw boiler.

LET OP! De meeste moderne boilers hebben een maximale werkdruk van 6 bar (0.6mPa). Plaats dus alleen een inlaatcombinatie/overdrukventiel van 6 bar. Dus niet een 8 bar !

De hoeveelheid druppels zijn mede afhankelijk van het gebruik en ingestelde temperatuur. U kunt bijvoorbeeld de ingestelde temperatuur lager zetten om de hoeveelheid te laten afnemen.

PS. Als er druppels uit de boven of onderkant van uw overdrukventiel komen is de verbinding niet goed. Vraag de installateur deze aan te passen.

Iedere doos wordt opengemaakt en er wordt gecontroleerd of de inlaatcombinatie (overdrukventiel) wel in de doos zit.

Het is dus voor 99.99% zeker dat deze ergens in de doos moet zitten. 

Het ventiel  wordt bij de Lemet / Wesen / DAT-Aparici boilers aan de bovenkant in de doos op een karton geplakt of op het schuim. Bij de Ariston boilers kan hij in de bodem (in het schuim) geplaatst zijn.

Inlaatcombinatie 6 bar, 22 mm knel

Als je een 200 liter + boiler hebt besteld dan zit de inlaatcombinatie bovenop de boiler verpakt of aan de zijkant.

Bij de boiler zit een meegeleverde inlaatcombinatie met een maximale water werkdruk van 6 bar. Indien er een andere inlaatcombinatie op wordt gezet dan bijgeleverd kan dit de boiler beschadigen en vervalt de garantie.

De waterdruk in het leidingnetwerk zorgt ervoor dat er op alle kranen, en op alle etages voldoende water beschikbaar is.

Het waterleidingbedrijf zorgt voor een water werkdruk in Nederland rond de 2 /  2,5 bar die bij de hoofdmeter begint. De minimale waterdruk die nodig is voor de werking van een wasmachine of cv-installatie is 1,5 bar.

Hoe werkt dit dan? 

Elke meter aan hoogte die moet worden overwonnen zorgt voor een daling van de waterdruk met 0.1 bar. 

In onderstaand schema is te zien hoe de waterdruk daalt door het hoogteverschil: 

  • eerste etage:  2,1 bar
  • tweede etage: 1,8 bar
  • derde etage:   1,5 bar
  • vierde etage:   1,2 bar

Als de waterdruk te laag is, kan er te weinig water uit de kraan komen, controleer dan eerst of het aan de kraan ligt. Mocht er te weing druk uit de kraan komen, controleer dan of de hoofdkraan wel helemaal open gedraaid is. 

Te hoge waterdruk? Plaats dan een drukreduceerventiel

Het komt regelmatig voor dat de waterdruk in gebouwen niet constant is terwijl dit cruciaal is voor de levensduur van alle apparatuur die is aangesloten op de waterleidingen. Men gaat er vaak vanuit dat bijvoorbeeld een hydrofoor in een appartementen complex de druk regelt maar niets is minder waar.

Een te hoge waterdruk, te lage waterdruk of drukschommelingen in de waterleidingen zijn schadelijk voor wasmachines, boilers, kranen, leidingen en andere apparatuur.

Een drukregelaar zorgt voor een ideale druk in de waterleidingen, zie ook bijgevoegde Watts informatie link hoe deze geplaatst dienen te worden:

https://drive.google.com/file/d/1iae6DmyjZ2jEylNAKEdYY0nZhwnkH1tn/view?usp=sharing

Een boiler is een drukvat. Bij een druk hoger dan de maximaal toegestane werkdruk moet hij dus zijn druk kwijt. Dat regelt de inlaatcombinatie / het overdrukventiel.

Het overdrukventiel zal bij een hoog ingestelde temperatuur meer druppelen dan bij een laag ingestelde temperatuur

Een inlaatcombinatie is een combinatie van een overdrukventiel en een terugslagklep.

Ja, alle inlaatcombinaties (overdrukventiel) die wij met een boiler meesturen zijn Kiwa gekeurd:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiwa_NV

Gebruik altijd de meegeleverde 6 bar Kiwa inlaatcombinatie (overdrukventiel)!

Inlaatcombinatie 6 bar, 22 mm knel

Duco 6 bar Kiwa inlaatcombinatie